HERROEPINGSRECHT VAN UW ONLINE LIDMAATSCHAP

Informatie over uw herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract afgesloten wordt. Het contract komt tot stand door de aanneming van uw online verstrekte offerte via de verstuurde bevestigingsmail. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit dat u dit contract wilt opzeggen. U kunt daarvoor het bijgaande formulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht. Voor een tijdig beroep op het herroepingsrecht is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de termijn voor een beroep op het herroepingsrecht verstrijkt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit contract herroept, zijn wij verplicht om u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van uw herroeping van dit contract ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten aangerekend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft op deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies
meer details