Privacy.

1. Privacy in een notendop

Algemene bepalingen

De volgende bepalingen bieden een overzicht van wat er met je persoonsgegevens gebeurt wanneer je onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreidere informatie over het thema privacy vind je in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vind je in het contactgedeelte (impressum) van deze website.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Je gegevens worden enerzijds verzameld doordat je ze ons verstrekt. Hierbij kan het bv. gaan om gegevens die je in een contactformulier invult.


Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, bestuurssysteem of tijdstip van het openen van de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je op onze website komt.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos weergegeven wordt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om je surfgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van je bewaarde persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om te eisen dat je gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Mocht je hierover of over het onderwerp privacy nog vragen hebben, dan kun je ons altijd bereiken op het in het contactgedeelte (impressum) vermelde adres. Bovendien heb je een recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan je surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van je surfgedrag wordt anoniem doorgevoerd, het surfgedrag kan niet naar jou herleid worden. Je kunt bezwaar indienen tegen deze analyse of ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in de onderstaande privacyverklaring.


Je kunt bezwaar indienen tegen deze analyse. Meer informatie over de mogelijkheden tot bezwaar vind je in deze privacyverklaring.

2. Algemene bepalingen en verplichte informatie

Privacy

Voor de beheerders van deze webpagina’s is de bescherming van je persoonsgegevens een belangrijke zaak. We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer je deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht ook toe hoe en met welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie per e-mail) kwetsbaar kan zijn. Een volledig waterdichte bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bepaling over verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op deze website ligt bij:

clever fit GmbH
Augsburger Str. 52
86899 Landsberg am Lech

Telefoon: +49 8191 30526-00
E-mail: info@clever-fit.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadres e.d.).

Intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking

Heel wat gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt een toestemming die je ooit hebt gegeven op elk moment weer intrekken. Daarvoor volstaat een simpele e-mail naar ons. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet aangetast door de intrekking.


Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een schending van de privacy heeft de betrokkene een recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties aangaande privacy is de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland) of de Gegevensbeschermingsautoriteit (België). De toezichthoudende autoriteiten en hun contactgegevens vind je via een van de onderstaande links: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ of https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van je toestemming of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan jou of aan derden te laten sturen. Indien je om de directe overdracht van je gegevens naar een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.


SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die je naar ons als websitebeheerder verzendt, een SSL- of TLS-versleuteling. Je kunt zien dat een verbinding versleuteld is, wanneer in de adresbalk van je browser de “http://” verandert in “https://” en het slotsymbooltje in je adresbalk verschijnt.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die je naar ons verstuurt niet meegelezen worden door derden.


Informatie, blokkering, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heb je op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over je bewaarde persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, te laten blokkeren of te laten wissen. Mocht je hierover of over het onderwerp persoonsgegevens nog vragen hebben, dan kun je ons altijd bereiken op het in het contactgedeelte vermelde adres.


Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht vermelde gegevens in het impressum voor het ons toesturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclamemails en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich het recht op gerechtelijke stappen voor indien er ongevraagd reclame naar ons wordt verstuurd, bv. via spammails.


3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming in dienst genomen.

Consulting-L
Stefan Leißl
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Baumgartnerstr. 22a
86161 Augsburg

Telefoon: +49 821 6508 8582
E-mail: leissl@consulting-l.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken hier en daar zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade aan je computer toe en bevatten geen virussen. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die je browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden na het einde van je bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op je apparaat opgeslagen tot je ze zelf wist. Deze cookies stellen ons in staat om je browser te herkennen bij je volgende bezoek.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en je cookies maar in uitzonderlijke gevallen toestaat, dat je het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen afwijst en dat cookies bij het sluiten van je browser automatisch gewist worden. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatieprocessen of om bepaalde door jou gewenste functies te kunnen uitvoeren (bv. winkelmandje), worden opgeslagen op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde werking van zijn diensten. Indien andere cookies (zoals cookies om je surfgedrag te analyseren) opgeslagen worden, dan worden die in deze privacyverklaring apart besproken.

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die je browser automatisch naar ons verstuurt. Deze informatie omvat:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer van waarop de website bezocht wordt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De gegevensverwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.


Contactformulier

Indien je ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden je gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door jou daar verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen om je aanvraag te behandelen en voor het geval er extra vragen zijn. Deze gegevens geven we niet door zonder jouw toestemming.

De verwerking van de gegevens die zijn verstrekt via het contactformulier is uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming (art. 6, lid. 1, sub. a AVG). Je kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken. Daarvoor volstaat een simpele e-mail naar ons. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet aangetast door de intrekking.

De door jou in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen tot je ons vraagt om ze te wissen, tot je je toestemming voor opslag van die gegevens intrekt of tot het doel van de gegevensopslag vervalt (bv. nadat je aanvraag afgehandeld is). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaringstermijnen - blijven hierdoor onverminderd van kracht.


Verwerken van gegevens (klantengegevens en contractuele gegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens enkel voor zover ze nodig zijn voor de motivatie, de inhoudelijke invulling of de wijziging van de rechtsverhouding (onveranderlijke gegevens). Dit gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen via het gebruik van onze websites (gebruiksgegevens) als dat nodig is om de gebruiker gebruik te laten maken van onze diensten of om af te rekenen.

De verzamelde klantengegevens worden na het afhandelen van de overeenkomst of bij beëindiging van de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven hierdoor onverminderd van kracht.


Gegevensoverdracht bij sluiting van een overeenkomst voor dienstverlening en digitale content

We sturen persoonsgegevens enkel door naar derden, indien dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betalingen.

Je gegevens worden aan niemand anders doorgegeven, tenzij je hierin uitdrukkelijk toegestemd hebt. Je gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclame.

De gegevensverwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.


5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd van de aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Deze Facebook-plug-ins herken je aan het Facebook-logo of de knop “vind ik leuk” op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer je onze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen je browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat je met jouw IP-adres onze website hebt bezocht. Indien je op de Facebook knop “vind ik leuk” klikt terwijl je op je Facebook-account ingelogd bent, kun je op je Facebook-profiel linken naar onze website. Daardoor kan Facebook je bezoek aan onze website koppelen aan je gebruikersaccount. We wijzen je erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verstuurde gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Indien je niet wilt dat Facebook je bezoek aan onze website kan koppelen aan je Facebook-account, log dan uit van je Facebook-account.


Google+plug-in

Onze website gebruikt functies van Google+. Aanbieder is Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Registratie en doorgeven van informatie: via de Google+-knop kun je informatie wereldwijd delen. Via de Google+-knop ontvangen jij en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat je voor bepaalde inhoud een +1 hebt gegeven als informatie over de pagina die je bij het klikken op +1 aan het bekijken was. Je +1 kunnen als informatie, samen met je profielnaam en je foto, in Google-diensten ingevoegd worden, zoals in zoekresultaten, in je Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet.

Google registreert informatie over je +1-activiteiten om de Google-diensten voor jou en voor anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Die naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die je bij het delen van inhoud via je Google-account gebruikt hebt. De identiteit van je Google-profiel kan weergegeven worden aan gebruikers die je e-mailadres kennen of over andere identificeerbare informatie van jou beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door jou verstrekte informatie gebruikt conform de geldende privacybepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers publiceren of doorgeven aan gebruikers en partners, zoals publishers, adverteerders of gekoppelde websites.


Instagram-plug-in

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Wanneer je op je Instagram-account ingelogd bent, kun je de inhoud van onze website linken met je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Daardoor kan Instagram je bezoek aan onze website koppelen aan je gebruikersaccount. We wijzen je erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verstuurde gegevens, noch van het gebruik ervan door Instagram.

Verdere informatie hierover vind je in de privacyverklaring van
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/


6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op je computer opgeslagen worden en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.


Browserplug-in

Je kunt de opslag van cookies door een instelling van je browsersoftware verhinderen; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kun je de registratie van de door cookies gegenereerde en op jouw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. je IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via deze link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie geplaatst die voorkomt dat je gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verzameld worden. Google Analytics uitschakelen.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vind je in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Gegevensverwerking in opdracht

We hebben met Google een overeenkomst gesloten over gegevensverwerking in opdracht en leven daarbij de strenge voorschriften van de Duitse privacy-autoriteit volledig na bij het gebruik van Google Analytics.


Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing opgestelde reclamedoelgroepen te koppelen aan de cross device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op jouw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen weergegeven worden die afhankelijk van je vroegere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bv. gsm) aan jou aangepast worden en ook op een van je andere apparaten (bv. tablet of pc) getoond worden.

Heb je een desbetreffende toestemming gegeven, dan koppelt Google met dit doel je internet- en appbrowsergeschiedenis aan je Google-account. Zo kunnen op elk apparaat waarop je met je Google-account inlogt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen getoond worden.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics google-geauthenticeerde ID’s van de gebruiker die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, om doelgroepen te definiëren en op te stellen voor de cross device-advertenties.

Je kunt met blijvende werking bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in je Google-account. Klik daarvoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

De samenvoeging van alle verzamelde gegevens in je Google-account vindt uitsluitend plaats op grond van je toestemming die je bij Google kunt geven of kunt intrekken (art. 6 lid 1 sub a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in je Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat je geen Google-account hebt of omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging) berust het verzamelen van de gegevens op art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang ligt in het feit dat de websitebeheerder vanwege reclamedoeleinden belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers.

Verdere informatie en de privacybepalingen vind je in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken we gebruik van het zogeheten conversion tracking. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om de gebruiker te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgeleid naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversion cookies verzameld wordt, dient voor het opstellen van conversie-statistieken voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversion tracking. De klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wil je niet aan het tracking deelnemen, dan kun je eenvoudig bezwaar maken tegen dit gebruik, door de cookie van de Google conversion-tracking via je internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking.

De opslag van “conversion cookies” van Google Analytics gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Verdere informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vind je in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en je cookies maar in uitzonderlijke gevallen toestaat, dat je het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen afwijst en dat cookies bij het sluiten van je browser automatisch gewist worden. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De beheerder van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Indien je een van onze pagina’s bezoekt waarop een YouTube-plug-in staat, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s je bezocht hebt.

Ben je daarbij ingelogd op je YouTube-account, dan sta je YouTube toe om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Dit kun je voorkomen door je uit te loggen bij je YouTube-account.

We gebruiken YouTube om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier weer te kunnen geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat je IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier weer te kunnen geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


 Hier vind je informatie over het verzamelen van gegevens volgens AVG artikel 13. 
Informatieblad downloaden 
 
 
Onze socialmediaprofielen

Gegevensverwerking door sociaalnetwerksites

We onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociaalnetwerksites. De afzonderlijke door ons gebruikte sociale netwerken vind je hieronder.

Sociaalnetwerksites zoals Facebook, Google+ enz. kunnen je gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren indien je hun website of een website met geïntegreerde socialmedia-inhoud (bv. “vind ik leuk”-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Door onze profielen op sociale media te bezoeken, breng je talrijke verwerkingsprocessen met betrekking tot privacy teweeg. Bijvoorbeeld:

indien je ingelogd bent op je socialmedia-account en ons socialmediaprofiel bezoekt, kan de beheerder van de sociaalnetwerksite dit bezoek koppelen aan je gebruikersaccount. Je persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen echter ook verzameld worden indien je niet ingelogd bent of niet over een account beschikt bij de betreffende sociaalnetwerksite. De gegevensverzameling vindt in dit geval bijvoorbeeld plaats via cookies die op je apparaat bewaard worden of door je IP-adres te registeren.

Met behulp van de zo verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de sociaalnetwerksites gebruikersprofielen opstellen waarin je voorkeuren en interesses bijgehouden worden. Zo kan men je op jouw interesses gebaseerde reclame tonen, op of buiten de betreffende sociale netwerksite. Indien je beschikt over een account bij de betreffende sociaalnetwerksite, dan kan de op jouw interesses gebaseerde reclame op alle apparaten weergegeven worden waarop je ingelogd bent of was.

Houd er bovendien rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de sociaalnetwerksites kennen. Naargelang van de aanbieder kunnen de beheerders van de sociaalnetwerksites daarom evt. extra verwerkingsprocessen doorvoeren. Meer details hierover vind je in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van de betreffende sociaalnetwerksites.


Wettelijke basis

Via onze socialmediaprofielen willen we onze online aanwezigheid zo breed mogelijk maken. Hierbij gaat het om een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. De door de sociaalnetwerksites geïnitieerde analyseprocessen berusten evt. op een afwijkende wettelijke basis, die door de beheerders van de sociaalnetwerksites vermeld moeten worden (bv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 sub a AVG).


Verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Indien je een van onze socialmediaprofielen (bv. Facebook) bezoekt, zijn we samen met de beheerder van de sociaalnetwerksite verantwoordelijk voor de tijdens dit bezoek teweeggebrachte gegevensverwerkingsprocessen. Je kunt je rechten (informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht en bezwaar) in principe zowel tegenover ons als tegenover de beheerder van de sociaalnetwerksite (bv. tegenover Facebook) uitoefenen.

Vergeet echter niet dat we, ondanks de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de sociaalnetwerksites, de gegevensverwerkingsprocessen van de sociaalnetwerksites niet volledig kunnen beïnvloeden. Onze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het ondernemingsbeleid van de betreffende aanbieder.


Bewaringstermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via ons socialmediaprofiel verzamelen, worden door onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan vervalt, zodra je ons verzoekt om ze te wissen of zodra je je toestemming voor de opslag ervan intrekt. Opgeslagen cookies blijven op je apparaat opgeslagen tot je ze zelf wist. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaringstermijnen - blijven hierdoor onverminderd van kracht.

Op de bewaringstermijn van je gegevens die door de beheerders van de sociaalnetwerksites voor hun eigen doeleinden opgeslagen worden, hebben wij geen invloed. Neem voor meer details hierover rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociaalnetwerksites (bv. via hun privacyverklaring, zie onderaan).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We beschikken over een profiel bij Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook beschikt over een certificering conform het EU-US Privacy Shield.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt bepaald voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij verantwoordelijk zijn en voor welke Facebook verantwoordelijk is, wanneer je onze Facebook-fanpagina bezoekt. Je kunt de overeenkomst hier bekijken:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Je kunt je reclame-instellingen zelf in je gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Meer details vind je in de privacyverklaring van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/


Google+

We beschikken over een profiel bij Google+. Aanbieder is Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google beschikt over een certificering conform het EU-US Privacy Shield.

Je kunt je reclame-instellingen zelf in je gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in:

https://adssettings.google.com/authenticated 

Meer details vind je in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy 


Twitter

We maken gebruik van de korteberichtendienst Twitter. Aanbieder is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter beschikt over een certificering conform het EU-US Privacy Shield.

Je kunt je privacy-instellingen in Twitter zelf in je gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in:

https://twitter.com/personalization 

Meer details vind je in de privacyverklaring van Twitter:

https://twitter.com/de/privacy


Instagram

We beschikken over een profiel bij Instagram. Aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Meer details over de omgang met je persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875


Pinterest

We beschikken over een profiel bij Pinterest. Beheerder is Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”). Meer details over de omgang met je persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring van Pinterest:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


XING

We beschikken over een profiel bij XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer details over de omgang met je persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring van XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


LinkedIn

We beschikken over een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn beschikt over een certificering conform het EU-US Privacy Shield. LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Indien je de reclamecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, volg dan deze link:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Meer details over de omgang met je persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring van LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Tumblr

We beschikken over een profiel bij Tumblr. Aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS. Meer details over de omgang met je persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring van Tumblr:

https://www.tumblr.com/privacy/de 

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft op deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies
meer details