Právo na zrušení online členství

Právo na odstoupení

Máte právo tuto uzavřenou smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodů odvolat. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Smlouva nabývá platnosti přijetím vaší online objednávky a zasláním potvrzovacího e-mailu. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat jasným prohlášením (dopis zaslaný poštou, nebo e-mailem o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu).

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy,  který  je pro nás platný, poskytneme  vám všechny následné  platby, které jsme od vás obdrželi. K vrácení peněz používáme stejné platební prostředky, které používáme v původní transakci, pokud není výslovně jinak dohodnuto. Za žádných okolností vám nebudeme účtovat žádné poplatky za zrušení členství.