Ochrana dat

Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany dat naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem. 

Sběr dat na našem webu

Kdo je odpovědný za sběr dat na tomto webu? 

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatelé stránky. Jejich kontaktní údaje naleznete v Impressu této webové stránky. 

Jak shromažďujeme vaše údaje? 

Zaprvé jsou vaše data shromažďovány, když nám je poskytnete. To můžou být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. 

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT-systémy, když web navštívíte. Jedná se hlavně o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web. 

K čemu používáme vaše údaje? 

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. Další data lze využít k analýze vašeho uživatelského chování. 

Jaká máte práva ohledně svých údajů? 

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v Právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. 

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. Děje se to hlavně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit, tak že nebude určité nástroje používat. Podrobné informace o tomto naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

2. Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. 

Při používání tohoto webu se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se toto děje. 

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. 

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je: 

clever fit GmbH
Augsburger Str. 52
86899 Landsberg am Lech

Telefon: +49(0)8191-30526-0
E-Mail: info@clever-fit.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy, atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesů zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena. 

Právo na odvolání u jednotlivého dozorčího orgánu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Odpovědným dozorčím úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů pro ochranu údajů a jejich kontakty naleznete na následujícím odkazu https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu, které zpracováváme na základě souhlasu nebo plnění smlouvy. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude toto umožněno, pouze pokud je to technicky proveditelné. 

Šifrování SSL nebo TSL

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z "http: //" na "https: //, a také podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. 

Pokud je šifrování SSL nebo TSL aktivováno, údaje, které nám předáváte, nemohou být čteny třetími stranami. 

Informace, blokace, mazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu jejich zpracování. V případě potřeby máte právo na opravu, blokaci nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v Právním oznámení. 

Námitka proti reklamní poště

Tímto vznášíte námitku proti použití kontaktních údajů 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příslušný úředník pro ochranu údajů 

Pro naší společnost využíváme služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Stefan Leißl
Sanderstraße 47
86161 Augsburg
Tel: +49 (0) 821 65088582
E-Mail: leissl@consulting-I.de

 

4. Sběr dat na našem webu 

Cookies

Některé webbové stránky používají takzvané Cookies. Cookies soubory nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy va vašem počítači a vašem prohlížeci. 

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané "Session-Cookies". Ty jsou po vaší návštěvě automaticky smazány. Ostatní soubory Cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto Cookies soubory nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. 

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů Cookies a abyste Cookies soubory povolili pouze pro jednotlivé případy. Přijímání Cookies souborů můžete pro konkrétní případy anebo úplně zakázat. Také můžete aktivovat automatické mazání Cookies souborů při zavření prohlížeče. Pokud jsou Cookies soubory deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena. 

Soubory Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem soubory Cookies ukládat, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory Cookies (např. soubory Cookies pro analýzu vašeho chování při procházení), bude o nich v tomto prohlášení o ochraně údajů pojednáno samostatně. 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to: 

  • Typ a verze prohlížeče
  • použivaný operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího prohlížeče
  • Čas požadavku serveru
  • IP-Adresa

Tyto data nejsou kombinována s jinými zdroji dat. 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. 

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotaz pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z formuláře včetně kontaktních údajů, které jste uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případné následné dotazy. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dál. 

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se proto provádí výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením souhlasu zůstává zrušením nedotčena. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, do odvolání vašeho souhlasu s jejich ukládáním, nebo do té doby, do kdy účel jejich ukládání již nebude platný (např. po uzavření zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení- zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena. 

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro vysvětlení, obsahovou formu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (Údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili používat danou službu nebo pro její vyúčtování. 

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. 

Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrovému ústavu pověřeného zpracováním plateb. 

K dalšímu předávání údajů nedochází, jen v případech, že s předáním výslovně souhlasíte. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. pro reklamní účely. 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plněný smlouvy nebo předsmluvních opatření. 

Zpracování údajů při sjednání zkušebního tréninku nebo při uzavření členství 

Máte-li zájem o zkušební trénink u některého z našich místních franšízových partnerů, můžete si ho sjednat přímo na našich webových stránkách pomocí kontaktního formuláře. K tomu je nutné uvést vaše jméno, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo a také požadované datum a studio, ve kterém se zkušební trénink bude konat. Tyto informace jsou nezbytné, abychom vás my nebo náš franšízový partner moli kontaktovat kvůli potvrzení daného termínu. Musíte také uvést, zda přijdete sami, nebo s přáteli, zda chcete trénovat s trenérem, nebo sami, a jak jste se o nás dozvěděli. Tyto informace jsou potřebné k tomu, aby se my nebo náš franšízový partner mohli na daný termín připravit. 

Údaje shromážděné za účelem sjednání zkušebního tréninku ukládáme tak dlouho, dokud předpokládáme, že máte zájem stát se členem našeho studia. Údaje jsou zpravidla mazány po uplynutí šesti měsíců od zkušebního tréninku. 

Pokud uzavřete členství online u některého z našich franšízových partnerů, nabízíme registraci členství pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách. Ten vyžaduje uvedení vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a data narození. Při výběru SEPA inkasa jsou navíc vyžadovány vaše bankovní údaje. 

Údaje vyžaduje místní franšízový partner, kterého jste si pro zpracování smlouvy vybrali. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. (b) evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). To nám umožňuje používat vaše údaje v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy. 

Používání e-mailové adresy k informování o našem franšízovém partnerovi, o akcích a nabídkách jím pořádaných probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, nebo v případě, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR. 

Tyto údaje budou předány našemu franšízovému partnerovi vybranému v kontaktním formuláři, aby vás mohl kontaktovat kvůli zkušebnímu tréninku, nebo kvůli realizaci vaší smlouvy. 

5. Sociální média

Facebook Pluginy (Tlačítko "Líbí se mi" a "Sdílet")

Na našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle Facebook loga nebo podle tlačítka "Líbí se mi" na našem webu. Přehled Facebooku pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při návštěvě našich webových stránek se vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a Facebook serverem prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook přijme informace, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "Líbí se mi" během toho, co jste na Facebooku přihlášeni ke svému účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací o tomto najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se na Facebooku ze svého účtu. 

Google+ Plugin

Naše stránky využívají funkce Google+. Jejich poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďování a poskytování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete zveřejňovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé dostáváte obsah, který je společností Google a našimi partnery přizpůsobený vám a dalším uživatelům. Google ukládá jak informace, které jste zadali jako obsah do +1, ale také o stránce, na kterou jste kliknutím na +1 zobrazili. Vaše +1 může být zobrazeno jako reference spolu s vaším profilovým jménem a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání, ve vašem Google profilu nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách na internetu. 

Google zaznamenává informace o vašich +1 aktivitách, aby mohli vylepšit své Google služby pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný Google profil, který musí obsahovat minimálně pro tento profil vybraný název. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může být tento název nahrazen jiným, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identitu vašeho profilu může Google zobrazit uživatelům, kteří znají vaší e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje. 

Použití shromážděných informací: Kromě výše vysvětlených účelů budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů společnosti Google. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené weby. 

Instagram Plugin

Na naší webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 

Pokud jste přihlášeni ke svému Instagram účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagramu propojit obsah našich stránek se svým Instagram profilem. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání společností Instagram. 

Další informace najdete v zásadách ochrany údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics používá takzvané "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory Cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. 

Ukládání souborů Cookies z Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. 

Plugin prohlížeče

Ukládání Cookies souborů můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory Cookies týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací následujícího pluginu prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování údajů

Kliknutím na následující odkaz můžete Google Analalytics zabránit ve shromažďování údajů. Tím nastavíte soubor Opt-Out-Cookie, který zabrání zaznamenávání vašich údajů při další návštěvě webu: deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností Google a plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics. 

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Tato funkce umožňuje propojit cílové reklamní skupiny vytvořené pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze na vašem jiném zařízením (např. tablet nebo PC) také zobrazit personalizované reklamní zprávy založené na zájmech, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím používání a chování při procházení na jednom zařízení (např.mobilním telefonu). 

Pokud jste k tomu udělili souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii procházení webových prohlížečů a historii procházení webových aplikací s vaším Google účtem. Tímto způsobem lze na každém zařízení, na kterém se ke svému Google účtu přihlásíte, zobrazovat stejné personalizované reklamy. 

Za účelem podpory této funkce Google Analytics shromažďují ID uživatelů ověřených Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi Google Analytics, aby bylo možné definovat a určit cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními. 

Proti remarketingu / reklamě napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku deaktivací personalizované reklamy ve vašem Google účtu; více na tomto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

K agregaci údajů zaznamenávaných ve vašem Google účtu dochází výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo ho odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). V případě shromažďování údajů, které nejsou sloučeny s vaším Google účtem (např. proto, protože účet Google nemáte, nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je sběr údajů založen na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento oprávněný záměr vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem p anonymizovanou analýzu návštěvníků webových stránek pro reklamní účely. 

Další informace o ustanoveních a ochraně údajů naleznete zde v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Sledování Google AdWords a Google konverzí

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online inzertní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor Cookies pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto soubory Cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souborů Cookies ještě nevypršela, vidíme my a společnost Google, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. 

Každý Google AdWords zákazník obdrží jiné soubory Cookies. Tyto Cookies nemohou být zákazníky Google AdWords prostřednictvím stránek sledovány. Informace získané pomocí konverzních Cookies souborů se používaji k vytváření statistik konverzí pro AdWords zákazníky, kteří se pro sledování těchto konverzí rozhodli. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s Tracking-Tag označením pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by uživatelé mohli být osobně identifikováni. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete proti tomu vznést námitku jednoduchým deaktivováním souborů Cookies pro sledování Google konverzí ve vašem internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete do sledování statistik konverzí zahrnuti. 

Ukládání konverzních Cookies ze založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy. 

Další informace o Google AdWords a sledování Google konverzí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o nastavení souborů Cookies, kdy můžete Cookies soubory povolit nebo zakazovat pouze v jednotlivých případech nebo obecně, také můžete aktivovat jejich automatické mazání při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory Cookies deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena. 

Facebook Pixel

Tato webová stránka používá k měření konverze pixely návštěvníků Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu, a také optimalizovat budoucí reklamy. 

Shromážděné údaje jsou pro nás jako pro provozovatele tohoto webu anonymní; nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem. Společnostt Facebook může tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání dat na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přepínat reklamy na stránkách Facebooku i mimo ně. Jako provozovatel těchto webových stránek nemůžeme toho používání údajů nijak ovlivnit.

Použití Facebook pixelů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o účinnýá reklamní opatření včetně těch na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním Cookies souborů), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete remarketingovou funkci "Vlastní segmenty publika" také deaktivovat v nastavení reklam na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být na Facebooku přihlášeni.

Pokud účet na Facebooku nemáte, reklamu založenou na využití dat z Facebooku můžete deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají doplňky ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou zásuvným modulem YouTube, navazuje se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. 

Pokud jste přihlášeni ke svému YouTube účtu, povolujete YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého YouTube účtu. 

YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný záměr ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Google mapy

Tato stránka používá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na přenos těchto dat. 

Použití Google Maps na tomto webu probíhá v rámci atraktivní prezentace našich online nabídky a aby bylo snadné najít místa, která jsou označena na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

 

Zde naleznete informace o shromažďování údajů podle článku 13 GDPR.

Stáhněte si informační list

 

 

Naše přítomnost na sociálních sítích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, najdete níže. 

Sociální sítě jako Facebook, Google+ atd. mohou obecně kompletně analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních sítí (např. tlačítka nebo reklamní banery). Naše přítomnost na sociálních sítích spouští řadu operací souvisejících s ochranou dat. Podrobně: 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštěvujete naše sociální sítě, může provozovatel portálů sociálních sítí tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje zaznamenány, i když nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních sítí. V takovém případě jsou tato data zaznamenávána například pomocí souborů Cookies, které jsou uloženy ve vašem zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy. 

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních sítí vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazena zájmově orientovaná reklama uvnitř i vně příslušných sociálních sítí. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se reklama související se zájmem zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste, nebo jste byli přihlášeni. 

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních sítí. Proto tam v závilosti na poskytovateli mohou probíhat další zpracovatelské operace. Podrobnosti lze najít v podmínkách použití a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních sítí. 

Právní základ

Účelem naší prezence na sociálních sítích je zajistit nám co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí určit provozovatelé sociálních sítí (např. Souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). 

Odpovědnost a uplatňování práv

Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Facebook), neseme s provozovatelem dané sociální platformy společnou odpovědnost za operace zpracování dat spuštěných během této návštěvy. Můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) vůči nám, stejně jako nárok vůči provozovateli příslušného portálu sociálních sítí (např. vůči Facebooku). 

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních sítí nemáme plný vliv na operace zpracování dat na portálech těchto platforem. Naše možnosti do značné míry vycházejí z podnikové politiky příslušného poskytovatele. 

Doba uložení 

Údaje shromážděné přímo námi na prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích budou z našich systémů odstraněny, jakmile přestane platit účel jejich uložení, požádáte-li nás o jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo pokud přestane platit účel ukládání dat. Uložené Cookies soubory zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchování - zůstávají nedotčena. 

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou ukládána provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních ůdajů, viz níže). 

Sociální sítě podrobně

Facebook

Vlastníme profil na platformě Facebook. Poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook je certifikován podle zásady ochrany soukromí mezi EU a USA.

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti za zpracování údajů (Dodatek správce). Tato dohoda stanovuje, za které operace zpracování dat odpovídáme my a za které společnost Facebook, pokud navštívíte naši fanouškovskou stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Svá reklamní nastavení můžete sami upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li toto provést, kliknětě na následující odkaz a přihlaste se:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+

Vlastníme profil na platformě Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google je certifikován podle zásady ochrany soukromí mezi EU a USA. 

Svá reklamní nastavení můžete sami upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li toto provést, kliknětě na následující odkaz a přihlaste se:
https://adssettings.google.com/authenticated

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy

Twitter

Používáme sdílení krátkých zpráv na platformě Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter je certifikován podle zásady ochrany soukromí mezi EU a USA.

Svá reklamní nastavení můžete sami upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li toto provést, kliknětě na následující odkaz a přihlaste se:
https://twitter.com/personalization

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter:
https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Vlastníme profil na platformě Instagram. Poskytovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest

Vlastníme profil na platformě Pinterest. Poskytovatelem je Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”). Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest:
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

XING

Vlastníme profil na platformě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

Vlastníme profil na platformě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn je certifikován podle zásady ochrany soukromí mezi EU a USA. LinkedIn používá reklamní soubory Cookies.

Chcete-li deaktivovat reklamní Cookies soubory společnosti LinkedIn, použijte následující odkaz:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tumblr

Vlastníme profil na platformě Tumblr. Poskytovatelem je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tumblr:
https://www.tumblr.com/privacy/en