Menü

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov članom, osebam na poskusni vadbi in obiskovalcem in Izjava o seznanjenosti glede varstva osebnih podatkov

(Informacija o zbiranju podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR))

Te splošne informacije o varstvu osebnih podatkov imajo namen obvestiti vas o tem, na kakšen način in zakaj obdelujemo vaše osebne podatke v kontekstu vašega obiskovanja naših fitnes centrov, na kateri podlagi obdelujemo tako pridobljene osebne podatke in kako ravnamo z njimi, kot tudi, katere pravice lahko uresničujete v zvezi s tem.


CF Fitness d.o.o. in CLEVER FIT DEVELOPMENT d.o.o. (v nadaljevanju tudi: »Družbi«) upravljata z osebnimi podatki, pri čemer spoštujeta zasebnost posameznikov in jamčita za pravilno in zakonito obdelavo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov je v naših Družbah zelo pomembno in v skladu s tem si pri izvajanju vseh naših storitev prizadevamo, da z njimi skrbno ravnamo ter zagotavljamo najvišjo raven zasebnosti z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu z aktualnimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, kot je določeno zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem teku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov« ali »GDPR«) ter slovensko zakonodajo (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, sedaj ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/2022).

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas, podatki o upravljalcu osebnih podatkov pa so naslednji:

Kontaktni podatki upravljavca: CF FITNESS d.o.o., Vilharjeva cesta 36 , 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Weinlinger Clemens, direktor
Matična številka: 8774102000, identifikacijska številka za DDV: SI 11145331
e-naslov: office@lj.clever-fit.com

Kontaktni podatki upravljavca: CLEVER FIT DEVELOPMENT d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Weinlinger Clemens, direktor
Matična številka: 9356665000, identifikacijska številka za DDV: SI 28586760
e-naslov: office@lj.clever-fit.com

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Predmet obdelave so podatki, ki ju Družbi zbirata v sklopu vašega članstva ali v okviru dogovora o poskusni vadbi in treningov v clever fit studiu. K tem osebnim podatkom sodijo npr.:

 • osnovni osebni podatki (ime in priimek, naslov, datum rojstva, spol, davčna številka);
 • kontaktni podatki (e-pošta, telefonska številka);
 • podatki o članstvu (stanje/status članstva, fotografija);
 • bančni podatki in plačilni podatki (način plačila, banka, ime in priimek imetnika, številka bančnega računa, vrsta in naziv kartice);
 • podatki o vaših obiskih v našem studiu (datum, čas, lokacija studia, osnovni podatki stranke za identifikacijo uporabnika);
 • podatki o zdravstvenem stanju oz. dokazila glede nemožnosti vadbe (zgolj v primeru mirovanja pogodbe iz zdravstvenih razlogov oziroma zaradi možnosti predčasnega prenehanja pogodbe iz zdravstvenih razlogov);
 • videoposnetki (ki omogočajo identifikacijo posameznika);
 • pri mladoletnih članih se dodatno obdelujejo še osebni podatki, kot so podatki o zakonitih zastopnikih ali skrbnikih (ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki).

 

Zakaj in na kateri pravni podlagi zbiramo vaše podatke?

Prijava na poskusno vadbo
Če želite pri nas poskusno vaditi, potrebujemo vaše osebne podatke, kot so osnovni in kontaktni podatki za namen organizacije poskusne vadbe in obveščanje v zvezi s tem.

Podlaga za obdelavo teh podatkov temelji na točki (b) člena 6(1) GDPR. Ta nam dovoljuje uporabo vaših podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnitev pogodbe ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe.

Priprava, sklenitev in izvajanje pogodbe o članstvu za uporabo clever fit studiev
Če želite z nami skleniti pogodbo o članstvu, potrebujemo vaše podatke, kot so osnovni in kontaktni podatki ter bančni in plačilni podatki. Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom priprave, sklenitve in izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o članstvu za uporabo clever fit studiev. Namen obdelave podatkov za izpolnjevanje obveznosti članske pogodbe leži v prvi vrsti v upravljanju s strankami, obveščanju, obračunavanju vadnine ter v opominjanju v primeru odprtih obveznosti. Podatke o zdravstvenem stanju oz. dokazila glede nemožnosti vadbe (morebitna zdravniška potrdila) obdelujemo zgolj z namenom, da vam lahko uredimo mirovanje članstva na podlagi ustrezne dokumentacije oz. zaradi možnosti predčasnega prenehanja pogodbe iz zdravstvenih razlogov.

Podlaga za obdelavo teh podatkov temelji na točki (b) člena 6(1).Ta nam dovoljuje uporabo vaših podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnitev pogodbe.

Neposredno trženje – člani

Neposredno trženje je oblika informiranja in oglaševanja, ki jo naslovimo neposredno na svoje člane. Za namen obveščanja o posebnih ponudbah, akcijah, dogodkih in novostih v našem studiu (komercialna sporočila) uporabljamo vaš e-poštni naslov, ki smo ga pridobili od vas kot kupca naših storitev ali izdelkov.

V kolikor se ob sklenitvi pogodbe o članstvu niste odjavili od prejemanja komercialnih sporočil, bomo vaš elektronski naslov uporabili za pošiljanje komercialnih sporočil. Pravna podlaga je točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR in 226. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

V kolikor ne želite več prejemati naših komercialnih sporočil, se lahko od prejemanja takšnih sporočil kadarkoli brezplačno odjavite:

 • s pošiljanjem zahteve za preklic na elektronski naslov office@lj-clever-fit.com
 • s klikom na povezavo ‘odjava’ na dnu vsakega komercialnega sporočila.


Neposredno trženje – posamezniki, ki niso člani

Neposredno trženje je oblika informiranja in oglaševanja, ki jo naslovimo neposredno na svoje člane. Za namen obveščanja o posebnih ponudbah, informacijah s popusti, akcijah, dogodkih in novostih v našem studiu (komercialna sporočila) uporabljamo vaš e-poštni naslov, ki smo ga pridobili od vas kot kupca naših storitev ali izdelkov.

V kolikor se ob sklenitvi pogodbe o članstvu niste odjavili od prejemanja komercialnih sporočil, bomo vaš elektronski naslov uporabili za pošiljanje komercialnih sporočil. Pravna podlaga je točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR in 158. člen ZEKom-1.

V kolikor ne želite več prejemati naših komercialnih sporočil, se lahko od prejemanja takšnih sporočil kadarkoli brezplačno odjavite:

 • s pošiljanjem zahteve za preklic na elektronski naslov vodja@lj.clever-fit.com
 • s klikom na povezavo ‘odjava’ na dnu vsakega komercialnega sporočila.


Neposredno trženje – posamezniki, ki niso člani

Neposredno trženje je oblika informiranja in oglaševanja, ki jo naslovimo neposredno na vas. Lahko se odločite, da vas obveščamo o posebnih ponudbah, akcijah, dogodkih in novostih v našem studiu (komercialna sporočila). Za ta namen potrebujemo vaš e-poštni naslov.

Pravna podlaga za obdelavo tega podatka je vaša privolitev, ki jo lahko kadarkoli brezplačno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V kolikor ne želite več prejemati naših komercialnih sporočil, se lahko od prejemanja takšnih sporočil kadarkoli brezplačno odjavite:

 • s pošiljanjem zahteve za preklic na elektronski naslov office@lj-clever-fit.com
 • s klikom na povezavo ‘odjava’ na dnu vsakega komercialnega sporočila.


Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi, preden je umaknjena.

Videonadzor

Prostori naših studiev so v delu (telovadne površine, recepcija in vhod) pod videonadzorom. Izvajamo videonadzor, da omogočimo varno bivanje v naših studiih, zaščitimo lastnino (vašo in našo ter lastnino drugih) in na ta način zagotavljamo varnost ljudi in premoženja.

Obdelava podatkov (posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostorov oziroma področij, ki so pod video nadzorom) se izvaja na podlagi zakonitega interesa, utemeljenega na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pravna podlaga je tako točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR, saj posnetke videonadzora uporabljamo izključno z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in preverjanja morebitnih nezakonitih dejanj (torej za nadaljnja dejanja v primeru zabeleženih incidentov), vse v skladu z zakonskimi predpisi.

Sistem videonadzora je zaščiten pred nepooblaščenim dostopom in zavarovan. Družba zagotavlja sledljivost obdelave, dostop do videoposnetkov pa imajo samo pooblaščene osebe, natančneje direktor Druže in pooblaščeni zaposleni, ki izvajajo nadzor v studiih. Izjemoma lahko imajo dostop tudi drugi pooblaščeni zaposleni pri naših sodelavcih (npr. kadar je to potrebno za sodne postopke ali vzdrževanje/popravilo informacijskega sistema). V skladu z zakonodajo imajo lahko dostop do videoposnetkov tudi pristojni državni organi v okviru izvajanja dejavnosti, ki jih določa zakon.

Glede pravice do vpogleda v videoposnetek, na katerem ste posneti, pojasnjujemo, da ima posameznik pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Vaše pravice, med drugim tudi pravica do dostopa, so sicer navedene na koncu predmetnega obvestila. V zvezi s tem upoštevajte, da bodo za uveljavljanje določenih pravic morda potrebne določene informacije z vaše strani (npr. čas in kraj snemanja, da se določi video, ki se nanaša na vas). Prav tako je lahko uresničevanje nekaterih pravic omejeno s pravicami drugih posameznikov (posameznik ima namreč zgolj pravico dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ne pa tudi do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo na druge posameznike). V vsakem primeru lahko pridobite dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov in vseh zgornjih okoliščinah.

Ali vaše podatke uporabljamo še za drug namen?

Ne. Vaše podatke uporabljamo samo za tu navedene namene.

Komu bomo razkrili in posredovali vaše podatke?

Do prenosa vaših podatkov lahko pride v razmerju do nekaj kategorij prejemnikov, kot so:

 • ponudniki tehničnih in IT storitev;
 • ponudniki storitev videonadzora;
 • računovodski servis;
 • odvetniške družbe:
 • drugi studii skupine clever fit, v katerih bi želeli vaditi, bodo ob vašem vstopu v studio videli vaše ime in sliko;
 • ponudniki storitev v oblaku. Da boste lahko vadili v vsakem studiu v Sloveniji, shranjujemo vaše osnovne podatke v programski opremi, ki temelji na oblaku. Za to imamo pogodbenega obdelovalca, ki podatke centralno shranjuje;
 • drugi pogodbeni obdelovalci (npr. banke, agencije za izterjave, ponudniki storitev dostave), če je to potrebno za izpolnitev obveznosti iz članske pogodbe;
 • javni organi in institucije (finančna uprava, sodišča,..), če je to potrebno za izpolnitev zakonske dolžnosti ali v okviru izvedbe inšpekcijskih postopkov ipd.


V primerih, ko prejemniki podatkov delujejo kot naši pogodbeni obdelovalci podatkov (npr. računovodski servis), Družbi zagotavljata, da obdelava osebnih podatkov s strani takih obdelovalcev podatkov poteka na podlagi naših dokumentiranih navodil in da so se obdelovalci zavezali, da bodo varovali osebne podatke v skladu s tem obvestilom, standardi in ravni varstva osebnih podatkov, enakovredne tistim, ki jih zagotavljata Družbi in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. To zagotavljajo pogodbe o obdelavi podatkov, ki jih Družbi za ta namen skleneta.

Družbi v nobenem primeru ne bosta posredovali osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Družbi izvajata vse potrebne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov z zagotavljanjem ravni varnosti, ki ustreza tveganju in v skladu z zahtevami iz 32. člena GDPR.

Ali vaše podatke posredujemo v tretje države?

Ne. Vaši podatki ne bodo posredovani v nobeno tretjo državo. Vsi podatkovni centri se nahajajo znotraj EU.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo samo toliko časa, kolikor je potrebno. Takoj, ko vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo, se ti samodejno izbrišejo.

 • Podatki, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe, se hranijo toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev pogodbenega razmerja med trajanjem pogodbe in za čas trajanja pogodbe. Po prenehanju pogodbe se bodo podatki hranili, dokler in kolikor bomo zaradi zaščite svojih pravic tudi po prenehanju pogodbe imeli zakonit interes za nadaljnje shranjevanje podatkov in to ne bo v nasprotju z vašimi legitimnimi interesi (točka (f) člena 6(1) GDPR). Tak interes preneha v primeru sklenjenih pogodb o članstvu praviloma s potekom 10 let po prenehanju pogodbe; podatki bodo nato izbrisani.
 • Podatke, zbrane v okviru in za izvajanje dogovorjene poskusne vadbe, hranimo, dokler lahko domnevamo, da vas zanima članstvo v našem studiu. Če od vas ne prejmemo nadaljnjih sporočil, se podatki praviloma izbrišejo po preteku šestih mesecev od izvedbe poskusne vadbe.
 • Podatki o vaših obiskih v našem studiu (datum, čas, lokacija studia, osnovni podatki stranke za identifikacijo uporabnika) se shranjujejo, dokler so potrebni za preverjanje vaše pravice do uporabe našega studia (zlasti osebe na poskusni vadbi, člani drugih studiev) ali primerov zlorabe ali kršitve. Izbrišejo se, ko za te namene niso več potrebni, praviloma po 72 urah.
 • Knjigovodske listine (npr. računi in druga pogodbena dokumentacija): 5 let (računovodski predpisi);
 • Računi: 10 let (davčni predpisi).
 • Podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (npr. za novičke, marketinška sporočila) – samo, če obstaja veljavna privolitev.
 • Videoposnetki: praviloma največ tri dni od njihovega nastanka. Če se incident posname na video in o njem poroča, je lahko daljše obdobje hrambe pogojeno s potrebo po vodenju ustreznih pravnih postopkov – posnetki videonadzora se sicer lahko ob upoštevanju načel iz. 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.


V določenih situacijah (npr. neposredno trženje) se pisni obrazci izjemoma hranijo (po preklicu soglasja) na podlagi našega zakonitega interesa za obrambo in izpolnjevanja zakonskih zahtev (npr. potrebe po dokazovanju veljavne privolitve) v skladu z roki za zahtevke in pravne postopke.

Če se isti podatki uporabljajo za več različnih namenov, jih shranimo do konca kasnejšega obdobja hrambe; nehamo pa jih uporabljati za druge namene, za katere se je (krajše) obdobje hrambe izteklo.

Kaj pa, če od vas ne dobimo nobenih podatkov?

Ker vaše osebne podatke potrebujemo za sklenitev in izvajanje pogodbe o članstvu in lahko le s pogodbo o članstvu vadite pri nas, uporaba studia brez vaših osebnih podatkov (razen tistih, podanih na podlagi privolitve) tehnično žal ne bi bila mogoča.

Podatki, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. e-poštni naslov za namen neposrednega trženja) za izvajanje pogodbenega razmerja niso nujno potrebni. V primeru preklica privolitve se boste morali odreči prednostim prejemanja informacij po e-pošti o aktualnih dogodkih, ponudbah ali akcijah studia

Katere pravice imate?

Kot upravljavec osebnih podatkov Družbi zagotavljata učinkovit nadzor nad osebnimi podatki in uveljavljanje pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, v kolikor podatki ne bi bili točni, izbris ali omejitev obdelave, pravico ima do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu (Informacijskem pooblaščencu RS).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost na osnovi pravice do dostopa pri obeh Družbah preveriti, ali le-ti obdelujeta njegove osebne podatke, in v primeru obdelave med drugim pridobi naslednje podatke: vrste osebnih podatkov, namene obdelave, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili morda razkriti osebni podatki, obdobje hrambe osebnih podatkov. Splošna uredba o varstvu podatkov v 15. členu posamezniku daje pravico, da od upravljalca zahteva potrditev, da obdeluje podatke, ki se nanašajo nanj, pridobi konkretne informacije o okoliščinah njihove obdelave ter pridobi prepis (kopijo) podatkov, ki jih upravljalec obdeluje in se nanašajo nanj.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko na podlagi pravice do prenosljivosti podatkov od obeh Družb pridobi njegove posredovane osebne podatke v berljivi obliki in te podatke nato izroči drugemu upravljavcu oz. zahteva, da prenos teh osebnih podatkov zagotovita Družbi (ko je to tehnično izvedljivo), kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko na podlagi pravice do ugovora v primeru, ko obdelava temelji na podlagi zakonitega interesa upravljalca ali v okviru opravljanja nalog v javnem interesu in Družbi ne izkažeta nujnih legitimnih razlogov za takšno obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ne izkažeta, da je obdelava potrebna za uveljavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma nasprotovanje pravnim zahtevkom, nasprotuje obdelavi njegovih osebnih podatkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Družbi brez nepotrebnega odlašanja izbrišeta osebne podatke v zvezi z njim. Družbi imata obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Družbama omeji obdelavo, kadar velja eden izmed naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Družbama omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Družbi osebnih podatkov ne potrebujeta več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravice posameznik uveljavlja pri obeh Družbah z vložitvijo zahteve. Zahtevo z ustrezno identifikacijo pošlje na e-naslov: office@lj.clever-fit.com ali po navadni pošti na naslov: CF FITNESS d.o.o./CLEVER FIT DEVELOPMENT d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana. Družbi bosta o posamezni zahtevi posameznika odločili najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve. V izjemnih primerih lahko Družbi rok za odločitev podaljšata za največ dva meseca, o čemer posameznika obvesti v prvem mesecu od prejema zahteve.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e naslov: gp.ip@ip-rs.si, kamor ima posameznik pravico kadarkoli vložiti pritožbo.

Glede na nenehno skrb glede zaščite vaših podatkov je možno, da sčasoma spremenimo vsebino tega obvestila, zato da jo prilagodimo dejanskemu stanju in zakonskim zahtevam. V primeru večjih sprememb bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da vas bomo pravočasno in primerno obvestili o vseh takšnih spremembah in dopolnitvah.